Potato Potahto

ceramic, wood. 12" x 8" x 6"
Potato Potahto
Potato Potahto