Yin Fu**ing Yang

ceramic, 18" x 17" x 9"
Yin Fu**ing Yang
Yin Fu**ing Yang